Arhīvs: jūnijs, 2011

Inga Sokolova – Allocentrisma un idiocentrisma sakarības ar darbinieku priekšstatiem ar vēlamo organizāciju kultūru

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pasaule aizvien lielaka uzmaniba tiek pieversta organizaciju kulturu petijumiem nacionalo kulturu konteksta- ka individu identitašu iezimes ietekme organizaciju kulturu atškirigos regionos. (vairāk…)

Ērika Loiteršteine – Darbinieku vērtību un viņu uztvertās organizācijas kultūras dimensiju saistība bezpeļņas un biznesa organizācijās

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Aplūkojot pētījumus par biznesa un bezpeļņas organizāciju sektoru atšķirībām, var secināt, ka darba vērtības un organizācijas kultūra dotā kontekstā nav tikušas pētītas.

Šī darba mērķis ir noteikt sakarības (ja tādas ir) starp biznesa un bezpeļnas organizācijām vairākos līmeņos:

–         ar darbu saistīto vērtību līmenī;

–         organizācijas kultūras līmenī;

–         darba vērtību saistības ar uztverto organizācijas kultūru līmenī. (vairāk…)

Viktorija Inževatkina – Apstiprināšanas kļūda psihologu profesionālajā darbībā atkarībā no pieredzes

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pētījuma mērķis bija izpētīt apstiprināšanas kļūdas pakāpi klīniskās hipotēzes izvirzīšanas  un pārbaudes procesā, atkarībā no psihologu profesionālās pieredzes, un atbildēt uz uzstādīto  jautājumu, vai, līdz ar profesionālās pieredzes uzkrāšanu, mazinās apstiprināšanas kļūdas pakāpe? (vairāk…)

Sanita Šaitere – Darba sludinājumā ietvertu darbinieku attēlu un ģimenei draudzīgas personāla politikas raksturojuma ietekme uz uztverto uzņēmuma pievilcīgumu un priekšstatiem par uzņēmumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Petijuma merkis bija noskaidrot, ka darba sludinajums, kura ietverts apgalvojums, kas
raksturo uznemuma personala politiku ka gimenei draudzigu, un attels, kas izcel gimenes
identitati, ietekme uztverto uznemuma pievilcigumu un priekšstatus par atalgojuma un
karjeras iespejam uznemuma, pretendentiem ar vai bez berna. Ietekme aplukota starpgrupu
attiecibu teoriju konteksta. (vairāk…)

Ita Eglīte – Līderības stilu un dimensiju saistība ar personības iezīmēm un dzimumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pētījuma mērķis bija – noskaidrot, vai pastāv savstarpēja saistība starp personības iezīmēm (neirotismu, ekstraversiju, atbildīgumu, atvērtību pieredzei un labvēlīgumu) un līderības stiliem, dimensijām, un vai pastāv statistiski nozīmīga atšķirība starp līderības stiliem vīriešu un sieviešu izlasei? (vairāk…)

Jānis Dzenis – Organizācijas pievilcīguma saistība ar potenciālo darbinieku personības iezīmēm

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pētījuma mērķis ir noteikt ideālas organizācijas pievilcīgumu raksturojošās pazīmes un izpētīt saistību starp ideālas organizācijas pievilcīgumu raksturojošām pazīmēm un potenciālo darbinieku personības iezīmēm. (vairāk…)

11. Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas konference Rīgā augustā un septembrī

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Šogad Rīgā no 31. augusta līdz 3. septembrim notiks 11. Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas konference (11th European Conference on Psychological Assessment), ko rīko Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas asociācija (European Association for Psychological Assessment) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Psiholoģijas departamentu, Latvijas Psihologu apvienību un Latvijas Profesionālo psihologu asociāciju. (vairāk…)

Seminārs “Personāla vadītājs kā biznesa partneris organizācijā” 9. jūnijā

Reinis Lazda @ 2. jūnijs, 2011

Nākamnedēļ notiek kārtējais Latvijas Organizāciju psihologu biedrības rīkotais seminārs par Personāla vadītāju kā biznesa partneru lomu organizācijās. (vairāk…)