Arhīvs: jūnijs, 2011

Inga Sokolova – Allocentrisma un idiocentrisma sakarības ar darbinieku priekšstatiem ar vēlamo organizāciju kultūru

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Ērika Loiteršteine – Darbinieku vērtību un viņu uztvertās organizācijas kultūras dimensiju saistība bezpeļņas un biznesa organizācijās

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Viktorija Inževatkina – Apstiprināšanas kļūda psihologu profesionālajā darbībā atkarībā no pieredzes

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Sanita Šaitere – Darba sludinājumā ietvertu darbinieku attēlu un ģimenei draudzīgas personāla politikas raksturojuma ietekme uz uztverto uzņēmuma pievilcīgumu un priekšstatiem par uzņēmumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Ita Eglīte – Līderības stilu un dimensiju saistība ar personības iezīmēm un dzimumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Jānis Dzenis – Organizācijas pievilcīguma saistība ar potenciālo darbinieku personības iezīmēm

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

11. Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas konference Rīgā augustā un septembrī

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Šogad Rīgā no 31. augusta līdz 3. septembrim notiks 11. Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas konference (11th European Conference on Psychological Assessment), ko rīko Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas asociācija (European Association for Psychological Assessment) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Psiholoģijas departamentu, Latvijas Psihologu apvienību un Latvijas Profesionālo psihologu asociāciju. (vairāk…)

Seminārs “Personāla vadītājs kā biznesa partneris organizācijā” 9. jūnijā

Reinis Lazda @ 2. jūnijs, 2011

Nākamnedēļ notiek kārtējais Latvijas Organizāciju psihologu biedrības rīkotais seminārs par Personāla vadītāju kā biznesa partneru lomu organizācijās. (vairāk…)