Atskatoties uz „Psiholoģijas dienām 2013”

LOPB sekretariāts @ 8. novembris, 2013

„Psiholoģijas dienas” noslēgušās. 30. oktobra vakarā kopā sanāca organizatoru komanda un secinājums ir viens – Psiholoģijas dienas būs arī nākamgad.

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība (LOPB) aktīvi iesaistījās „Psiholoģijas dienu” organizēšanā, piedāvājot vairākas aktivitātes, gan seminārus un konsultācijas pieredzējušiem kolēģiem, gan nodarbības studentiem.

Pieredzējusī organizāciju psiholoģe, SIA „Fontes grupa” vecākā konsultante Olga Dzene seminārā iepazīstināja ar novērtēšanas centru ideju, to principiem un praktisku pielietojumu organizācijās.

Trīs mūsu biedrības biedri – Gitāna Dāvidsone, Edīte Kalniņa un Reinis Lazda piedāvāja bezmaksas konsultācijas. Par šo iespēju bija liela interese, gala rezultātā notika 5 konsultācijas, to galvenās tēmas bija organizāciju psiholoģijas pielietojums biznesā, vadītāja loma un attiecības ar darbiniekiem, kā arī viena grupas konsultācija/meistarklase studentiem par vadītāja un darbinieka attiecībām.

Pasākumu ietvaros tika aizsākta sadarbība ar lielāko Latvijas augstskolu karjeras centriem, piedāvājot nodarbības šo augstskolu studentiem. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Karjeras centru LOPB biedre, organizāciju psiholoģe un SIA „GlaxoSmithKline Latvia” personāla vadītāja Edīte Kalniņa sniedza ieskatu komandu veidošanas procesā, pastāstot par cilvēku atlasi komandai, veiksmīgi strādājošas komandas izveidi, tika sniegti piemēri no prakses efektīvas komandas darbā. Līdzīgs seminārs par komandas veidošanu notika arī sadarbībā ar LU Biznesa inkubatoru. Savukārt sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centru LOPB biedre, organizāciju psiholoģe un vadītāju attīstības konsultante, SIA „O.D.A.” un „K.M.D.” īpašniece Gitāna Dāvidsone piedāvāja nodarbību „Kā kļūt par veiksmīgu vadītāju?” Seminārā RTU dažādu nozaru un līmeņu studenti uzzināja par vadītāja/līdera atšķirībām, līderības izpratni dažādos laikos un nākotnē, līderības tipiskākajiem mītiem, kā arī iepazinās ar metodēm un paņēmieniem, kā attīstīt līderību sevī.

Nodarbības apmeklēja aptuveni 100 studentu, atzīstot, ka tās bijušas informatīvas, un sniegušas praktiskus padomus. Studentiem bija iespēja iejusties pasniedzēju lomā un novērtēt vadītos seminārus.

Biedrības ieguldījumu psiholoģijas dienās var vērtēt ar plus zīmi – plašāks cilvēku loks (pārsvarā studenti) iepazinās ar organizācijas psiholoģiju, kā arī tika aizsākta veiksmīga sadarbība ar LU un RTU augstskolu karjeras centriem un biznesa inkubatoriem. Ceram, ka iesāktā veiksmīgā sadarbība ar studentu organizācijām turpināsies.

Paldies kolēģiem, kuri aktīvi ar savu darbu un enerģiju iesaistījās psiholoģijas dienu norisē un īstenošanā, dalījās zināšanās un apmeklēja organizētos pasākumus.

Nākamās „Psiholoģijas dienas” paredzētas vienotā tematiskā lokā, tāpēc aicinājums līdz šī gada 1. decembrim sniegt savus ierosinājumus un idejas „Psiholoģijas dienu 2014” tēmām: http://webanketa.com/forms/6rr34e9s5ws3gs31ccrp8dg/

 

Uz tikšanos nākamajās „Psiholoģijas dienās 2014”!

Tags:

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.