Kategorija ‘Pētījumi’

Seo Myeong-gu et al. – The Role of Affect and Leadership During Organizational Change

Reinis Lazda @ 9. maijs, 2013

Ierobežotas piekļuves informācija

Benjamin Schneider et al. – Organizational Climate and Culture

Reinis Lazda @ 20. aprīlis, 2013

Ierobežotas piekļuves informācija

Tae-Youn Park “Turnover rates and organizational performance: A meta-analysis”

Reinis Lazda @ 18. aprīlis, 2013

Ierobežotas piekļuves informācija

Patrick Mussel – Intellect: A Theoretical Framework for Personality Traits Related to Intellectual Achievements

Reinis Lazda @ 17. aprīlis, 2013

Ierobežotas piekļuves informācija

Inga Sokolova – Allocentrisma un idiocentrisma sakarības ar darbinieku priekšstatiem ar vēlamo organizāciju kultūru

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Ērika Loiteršteine – Darbinieku vērtību un viņu uztvertās organizācijas kultūras dimensiju saistība bezpeļņas un biznesa organizācijās

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Viktorija Inževatkina – Apstiprināšanas kļūda psihologu profesionālajā darbībā atkarībā no pieredzes

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Sanita Šaitere – Darba sludinājumā ietvertu darbinieku attēlu un ģimenei draudzīgas personāla politikas raksturojuma ietekme uz uztverto uzņēmuma pievilcīgumu un priekšstatiem par uzņēmumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Ita Eglīte – Līderības stilu un dimensiju saistība ar personības iezīmēm un dzimumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Jānis Dzenis – Organizācijas pievilcīguma saistība ar potenciālo darbinieku personības iezīmēm

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija