EAWOP sanāksme, tās gaita un pārdomas

Reinis Lazda @ 30. maijs, 2011

Eiropas darba un organizāciju psihologu asociācijas (EAWOP) biedru un veidotājorganizāciju tikšanās šogad otro gadu pēc kārtas notika Māstrihtā, Nīderlandē. Sapulces īpašā iezīme, droši vien, bija lielā interese par iestāšanos asociācijā. Kopā tajā vēlējās iesāties sešas organizācijas – Polijas, Itālijas, Maltas, Igaunijas, kā arī divas Lietuvas organizācijas (Lietuvas psihologu asociācijas organizāciju psiholoģijas nodaļa un Lietuvas profesionālo psihologu asociācija). Biedru sapulcē bez iebildumiem tās visas arī tika uzņemtas. Tātad rezultātā EAWOP ir izaugusi līdz 20 veidotājorganizācijām.

Izsaku gandarījumu, ka tagad asociācijā ir pilnībā pārstāvētas visas Baltijas reģiona valstis, un ceru, ka kopīgā dalība organizācijā sekmēs arī ciešāku šī reģiona organizāciju psihologu sadarbību nākotnē.

Ģenerālās asamblejas laikā tika izskatīti arī citi jautājumi:

  1. Jaunu valdes locekļu vēlēšanas. Trim valdes locekļiem beidzās ievēlēšanas termiņš, tādēļ bija nepieciešama pārvēlēšana. Uz nākamo termiņu tika pārvēlēta Lielbritānijas pārstāve Andžela Kārtere, bet Henrijam Honkanenam (Somija) un Anai Pasosai (Portugāle) ievēlēšanas termiņu limits bija izsmelts. Uz divām atbrīvotajām vietām bija pieteiktas trīs kandidāti – Silvija da Silva (Portugāle), Ūle Tunolds (Norvēģija) un Kristīna Fromholca-Meki (Somija). Silvija da Silva tika ievēlēta ar pārliecinošu balsu vairākumu, bet cīņa starp Ūli un Kristīnu izvērtās sīva, balsošanas rezultāts bija neizšķirts. Pārbalsošanā lielāku atbalstītāju skaitu saņēma Kristīna.
  2. Izmaiņas statūtos. Tika ieteiktas vairākas nelielas izmaiņas organizācijas statūtos. Nozīmīgākā – tika ierosināta jauna biedru kategorija – sadarbības partneru organizācijas. Tās maksātu salīdzinoši lielu 1000 EUR gada maksu, toties divi organizācijas pārstāvji iegūtu iespēju bez maksas apmeklēt EAWOP organizētos pasākumus. Līdz galam par izmaiņām tomēr nevienojās, jo biedri ierosināja vairākas izmaiņas, kuras vēl būs nepieciešams pilnībā izstrādāt un saskaņot.
  3. Finanšu atskaite. Šobrīd EAWOP finanšu stāvoklis ir labs, ir uzkrāti vairāk nekā 200 000 EUR, kas nākotnē tiks ieguldīti biedriem paredzētās aktivitātēsb – piemēram, vasaras skolās studentiem, mazo grupu sanāksmēs u.tml. Cita starpā EAWOP arī katru gadu palīdz segt ceļa izdevumus LOPB pārstāvim apmeklēt ikgadējo EAWOP sanāksmi, kā arī sniedz 50% atlaidi biedra naudai. Bez šīs palīdzības LOPB dalība EAWOP būtu apdraudēta mūsu organizācijas ierobežoto finanšu dēļ.
  4. Turpmākās darbības stratēgija. Tika apspriesta EAWOP sertifikātu ieviešana. Sertifikāti varētu būt tālāks, precizējošāks solis par pašlaik ieeviešanas stadijā esošo EuroPsy sertifikātu, tas varētu sniegt organizāciju psihologiem profesijai piemērotāku kvalitātes vērtējumu. Neko precīzāk pagaidām nav iespējams pateikt, jo šogad vēl tika tiks uzsākta analīze tam, kādam šim sertifikātam vajadzētu būt.
  5. Aicinājums kļūt par organizācijas biedriem. EAWOP aicina visus organizāciju psihologus Eiropā, tostarp Latvijā, kļūt par EAWOP individuālajiem biedriem, maksājot mērenu dalības maksu – 75 EUR gadā. Iestāšanās forma ir pieejama šeit.
  6. Citas aktivitātes – prezentācijas 2015. gada kongresa norises vietai (Birmingema vai Oslo), organizāciju psiholoģijas akadēmisko žurnālu prezentācijas, informācija par organizācijas jauno mājaslapu, kā arī diskusijas.

 

Tikšanās laikā izdevās arī vērtīga pieredzes apmaiņa ar citu valstu organizāciju psihologiem. Piemēram, Somijas pārstāve Kristīna Fromholca-Meki (Kristiina Fromholtz-Mäki) atzina, ka arī viņiem biedru aktivitāte, dalība biedrības organizētajos pasākumos, līdzīgi kā Latvijā, ir zema, daļa biedru kopš iestāšanās nav pat īsti redzēti. Savukārt Īrijas asociācijas pārstāve Džoanna Tīrnena (Joan Tiernan) iepazīstināja ar savas organizācijas pieredzi – lai nodrošinātu, ka organizāciju psihologi seko līdzi aktualitātēm profesijā un uztur savu kvalifikāciju, ir ieviesta sistēma, kur organizāciju psihologiem trīs gadu periodā ir jāpiedalās noteiktā skaitā profesionālo semināru vai līdzīgu aktivitāšu, tādējādi rūpējoties arī par profesijas prestižu. Ar Džoannu Tīrnenu vienojāmies uzturēt kontaktus, lai iepazītos ar šīs Latvijai relatīvi līdzīgās, bet augstāk attīstītās valsts pieredzi.

Pasākuma apmeklēšanas laikā man radās vairākas atziņas, kuras, manuprāt, būtu vērtīgi ieviest arī Latvijā. Tādēļ aicinu visus LOPB biedrus uz diskusiju 15. jūnijā, sagatavojot arī savas pārdomas, ierosinājumus un priekšlikumus biedrības darba uzlabošanai, kā arī profesijas popularizēšanai, biedru profesionālās kvalifikācijas un prestiža celšanai. Par tikšanās laiku un vietu vēl tiks sniegta precizējoša informācija.

Informācija pārdomām – Latvija kopš iestāšanās EAWOP saņem 50% atlaidi dalības maksai, tādējādi maksājot tikai 190 EUR gadā. Manuprāt, mums vajadzētu meklēt iespējas uzlabot organizācijas finansiālo situāciju, lai spētu apmaksāt pilnu dalības maksu.

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.