Ērika Loiteršteine – Darbinieku vērtību un viņu uztvertās organizācijas kultūras dimensiju saistība bezpeļņas un biznesa organizācijās

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Ierobežotas piekļuves informācija

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.