Kas ir organizāciju psiholoģija un kāpēc tā ir vajadzīga?

Reinis Lazda @ 4. janvāris, 2012

Daudzi vispār nezina, kas ir organizāciju psiholoģija, ko dara organizāciju psihologi. Arī paši organizāciju psihologi mēdz samulst, kad viņiem jautā, ar ko organizāciju psihologs atšķiras no personāla speciālista. Tādēļ šeit ir tapis neliels skaidrojums no teorijas viedokļa. Iespējams, šis raisīs pārdomas un diskusijas – un tas arī ir mērķis.

Vispirms, organizāciju psiholoģija ir apmēram 100 gadus veca vai nedaudz vecāka zinātniska disciplīna, kas ir veidojusies psiholoģijas paspārnē. Tā ir piedzīvojusi daudz un dažādus nosaukumus – galvenokārt angļu valodā, jo pirmkārt tā ir attīstījusies angliski runājošajās zemēs ASV un Lielbritānijā. Organizāciju psiholoģija ir atrodama ar nosaukumiem industrial and organizational psychology, I-O psychology, work psychology, personnel psychology. Pasaules ietekmīgākajā psihologu apvienībā American Psychological Association tā ir pārstāvēta 14. divīzijā ar nosaukumu Society for Industrial and Organizational Psychology.

Organizāciju psiholoģija kā zinātne pēta cilvēku darbavietā – kādi nosacījumi rosina cilvēku strādāt, kas uzlabo darba sniegumu, kādi ir efektīvi darba organizācijas principi utt. Organizāciju psihologs kā speciālists savā praktiskajā darbībā pievēršas uzņēmuma vai iestādes pilnveidošanai, meklējot un ieviešot veidus, kā, izmantojot pieejamos darbaspēka resursus, ir iespējams sasniegt augstākus darba rezultātus, uzlabojot personāla meklēšanas, atlases, apmācības principus un efektīvi motivējot darbiniekus.

Bet ar to taču nodarbojas arī personāla vadītājs, vai ne? Patiešām, atšķirības starp organizāciju psiholoģiju un personāla vadību ir nelielas. Tāpat kā organizāciju psihologs, arī personāla vadības speciālists nodarbojas ar personāla atlases, novērtēšanas, komandu veidošanas, apmācības, darbinieku motivēšanas un citiem saistītiem jautājumiem. Tomēr atšķirības abu jomu starpā pastāv. Zemāk ievietotajā shēmā ir attēlota jomu pārklāšanās.

Pirmā būtiskā atšķirība starp organizāciju psiholoģiju un personāla vadību ir tajā, ka organizāciju psiholoģija ir zinātne, kurā  notiek aktīvs pētniecisks un zinātniski pamatotu teoriju veidošanas darbs.

Otrā būtiskā atšķirība ir saistīta ar diagnostiku. Mūsdienīgos uzņēmumos un iestādēs neatņemama ir dažādu diagnostisku palīglīdzekļu izmantošana – gan personāla atlasē, gan darbinieku novērtēšanā vai citās situācijās. Tomēr, lai veidotu pamatotas, kvalitatīvas diagnostiskas metodes vai pielāgotu (adaptētu) tās, ir nepieciešama pilna psiholoģiska izglītība, kas ietver gan bakalaura, gan maģistra grādu psiholoģijā.  Savukārt, lai kļūtu par personāla vadītāju, prasības pēc izglītības nav tik augstas un specifiskas. Latvijā pastāv pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas, kurās tiek piedāvāts iegūt tieši personāla vadītāja kvalifikāciju. Arī Latvijas Personāla vadīšanas asociācija piedāvā iegūt personāla vadītāja sertifikātu.

Trešā atšķirība ir saistīta ar personāla lietvedību. Darba līgumi, personāla kartītes un citi lietvedības aspekti, kas ir neatņemama sastāvdaļa personāla vadībā, ar organizāciju psiholoģiju ir saistīti maz, lai gan daži teorētiķi arī šo jomu pieskaita organizāciju psiholoģijai.

Principā varam teikt, ka pašlaik Latvijā lielākā daļa organizāciju psihologu ir vienlaikus arī personāla speciālisti. Turpretim tikai neliela daļa personāla speciālistu atbilst prasībām, lai kvalificētos organizāciju psihologa statusam.

Interesanta reiz dzirdēta doma ir – organizāciju psihologs no personāla speciālista atšķiras ar to, ka viņa pienākums ir savā darbā ievērot jaunākās zinātniskās atziņas un izmantot savā darbā zinātnisko pieeju. Jā, arī šeit parādās dzīvē novērojama šķirtne starp organizāciju psihologiem un personāla speciālistiem. Ne jau katra populāra grāmata spožos vākos ir vairāk vērta par apdrukāta papīra cenu. Diemžēl šādas biznesa “guru” sarakstītas grāmatas bieži kļūst populārākas par  pētījumos balstītām teorijām. Organizāciju psihologs ir cilvēks, kurš, spēj (vai kuram vismaz vajadzētu spēt) nošķirt argumentētu pieeju no čūsku eļļas.

Pārpublicēts no http://reinis.lazda.lv/kas-ir-organizaciju-psihologija-un-kapec-ta-ir-vajadziga/

 

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.