LOPB aprīļa aktualitātes

Reinis Lazda @ 17. aprīlis, 2013

Pēdējā laikā biedrībā ir notikušas vairākas  aktivitātes, kuras varētu būt interesantas biedriem un arī citiem. 

Pirmkārt, kopīgi ar citām psihologu organizācijām turpinās darbs pie psihologu tiesiskā regulējuma nostiprināšanas. Rīt plānotajā balsojumā LOPB atbalstīs organizāciju psiholoģes un LOPB biedres Gunitas Smirnovas iekļaušanu darba grupā, kas piedalīsies Ministru Kabineta organizētajā darba grupā psihologu darbības regulējuma izveidei.

Otrkārt, vakar ir notikusi valdes tikšanās ar organizāciju psiholoģijas studentiem un citiem interesentiem, kas pauda gatavību aktīvi iesaistīties biedrības darbībā. Tika panākta vienošanās par mājaslapas angļu valodas versijas izveidi, konkrētām aktivitātēm izpratnes veicināšanai medijos un sabiedrībā par organizāciju psihologu lomu un kompetenci, vērtīgu zinātnisko un profesionālo publikāciju apkopošanu biedriem pieejamā zonā mājaslapā, iespējamu vasaras skolas organizēšanu jau 2013. gada augustā un citām aktivitātēm.

 

Tāpat turpinās darbs pie semināru organizēšanas. Aprīļa beigās notiks jau izsludinātais Polīnas Heifecas vadītais seminārs, savukārt maijā tiek plānots Dzintras Zālītes seminārs par jaunākajiem pētījumiem par elastīgo darba laiku. Notiek sarunas arī par vēl divu citu semināru organizēšanu līdz Jāņiem.

 

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.