LOPB viedoklis psihologu sertifikācijas jautājumā

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2013
Vakar, 18. jūnijā norisinājās kopīga Latvijas Organizāciju psihologu biedrības sapulce ar Psihologu likuma izstrādes darba grupas pārstāvi organizāciju psiholoģi Gunitu Smirnovu. Sapulces rezultātā tika panāktas sekojošās vienošanās:
  1. LOPB uzskata, ka psihologa darbība ir sertificējama, tomēr ar nosacījumu, ka ir noteiktas darbības, kuru veikšanai psihologa sertifikāts ir nepieciešams, bet ir arī noteiktas darbības, kuras var veikt arī nesertificēts psihologs. Rosinām tālākas diskusijas gaitā precizēt, tieši kuras psihologa darbības ir nepieciešams, bet kuras nav nepieciešams sertificēt. Kā ierosinājumi un piemēri diskusijai izskanēja – organizāciju psiholoģijas jomā sertifikāts varētu būt nepieciešams, lai sniegtu atzinumus tiesā, lai diagnosticētu mobingu vai diskrimināciju personāla atlasē vai atbrīvošanā no darba, lai izstrādātu vai mācītu lietot psihometriskus instrumentus, uz kuru pamata tiek izdarīti nopietni profesionāli atzinumi (piemēram, MMPI, lai novērtētu, vai pretendentam var uzticēt dienesta ieroci) u.tml. Kā norādīja organizāciju psiholoģe Kristīne Vilka, kam ir arī jurista izglītība un personāla vadītājas darba pieredze medicīnas iestādē, līdzīgs regulējums pastāvot arī citās regulējamajās profesijās jurisprudencē un ārstniecībā.
  2. LOPB neiebilst nevienam no piedāvājumiem – vai nu sertifikācijas procesu organizē un sertifikātus izsniedz īpaša valsts pārvaldei pakļauta padome, vai tas notiek zem Latvijas Psihologu biedrības jumta.

Sapulcē piedalījās:

Gunita Smirnova, Psihologu likuma izstrādes darba grupas pārstāve, LOPB īstenā biedre
Ieva Baumane, LOPB valdes locekle
Daiga Caune, LOPB valdes locekle
Reinis Lazda, LOPB valdes priekšsēdētājs
Baiba Brasliņa, LOPB īstenā biedre
Sanita Šaitere, LOPB īstenā biedre
Kristīne Vilka, LOPB īstenā biedre
Sapulcē piedalījās un savu atbalstu pieņemtajiem lēmumiem pauda arī amatu (occupational) psiholoģes Irīna Plotka un Rita Osipova.

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.