Santiago de Compostela un organizāciju psiholoģija pasaulē

Jānis Dzenis @ 23. maijs, 2009

Paralēli kongresam notika vairākas EAWOP pārstāvju (constituents) un biedru tikšanās, kā arī EAWOP valdes (Executive Committee) un prezidenta vēlēšanas. Par saturisko kongresa daļu nerunāšu, jo drīzumā saņemšu kongresa programmu elektroniskā veidā, un tad katram būs iespēja iepazīties ar Eiropas OP aktualitātēm. Taču ieskicēšu administratīvās EAWOP aktualitātes.

Pirmkārt, valde un prezidenta vēlēšanas. 16. maijā iepriekšējo EAWOP valdes priekšsēdētāju, Franco Fraccolli (Itālija) nomainīja Arnold Bakker (Nīderlande, http://www.arnoldbakker.com), savukārt jaunās EAWOP valdes sastāvā tika ievēlēti: Vicente, Martinez-Tur (Spānija), Salvatore Zappala (Itālija), Ann-Louise Holten (Dānija) un savas vietas saglabāja: Ann Passon (Porugāle), Henry Honkanen (Somija) un Angela Carter (Apvienotā Karaliste). Ņemot vērā, ka daļa esošās valdes saglabājās un lielākā daļa (tai skaitā prezidents) no „jaunpienācējiem” tika izvirzīti ar valdes atbalstu, domāju, ka lielas izmaiņas EAWOP stratēģijā un darbībās nav sagaidāmas.

Otrkārt, sadarbība ar paplašināšana ar pasaules organizāciju psihologu organizācijām. Nesenās Industriālās un organizāciju psiholoģijas asociācijas (Sociaty of Industrial and Organizational Psychology, USA) organizētās konferences laikā (Ņūorleāna, 2-4. aprīlis), SIOP prezidents Gary Latham, nu jau bijušais EAWOP prezidents Franco Fraccaroli un Starptautiskās praktiskās psiholoģijas asociācijas 1. divīzijas (Division 1. of International Association of Applyed Psychology , IAAP) Josè Maria Peirò parakstīja sadarbības deklarāciju ar mērķi dibināt jaunu Organizāciju psiholoģijas apvienību (http://www.allianceorgpsych.org/). Apvienības pamatmērķi: atbalstīt, attīstīt, virzīt OP zinātni un praksi un uzlabot darba dzīves kvalitāti. Taču trīs mērķus var raksturot kā specifiskus tieši šai Apvienībai: 1) samazināt biedru izmaksas (apvienība būs finansiāli izdevīga biedriem, kuri ir divās vai visās trīs asociācijās); 2) globālo konferenču organizēšana; 3) OP redzamības un klātesamības paaugstināšana dažādos sabiedrības procesos (piemēram, sadarbība ar Sarkano Krustu, Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību u.c. līdzvērtīgām organizācijām).

Prezentējot Apvienības mērķus Santiago kongresā, Gary Latham uzsvēra dažas, manuprāt, svarīgas domas: 1) mums (organizāciju psihologiem) ir jātiecas mūsu atklājumus pielietot praksē; 2) mums ir jāizglīto lēmumu pieņēmējus organizācijās; 3) sabiedrība ir „izsalkusi” pēc mūsu zināšanām, tādēļ mums tās ir jāpadara pieejamākas visiem. Jāsaka, ka viņa runa ļoti labi raksturoja pārliecināto, līderisma piesātināto un kareivīgi/pozitīvi noskaņoto „amerikānisko” stilu. Runājot par SIOP aktivitātēm ir jāpiemin viņu sadarbība ar Personāla resursu vadības asociāciju (Society for Human Resource Management, SHRM), kurā ir 250 tūkstoši (!) biedri. Pēc Gary minētā var spriest, ka svarīgākā sadarbības aktualitāte ir uz pierādījumiem balstītā vadība (Evidence based management). Gary komentārs: SHRM ir izmisuši pēc zinātnes, kuru viņi var pielietot. Un SIOP uzskata, ka viņi spēj SHRM to nodrošināt.

Papildus viņš atzīmēja aktuālākās personāla vadības tēmas ASV:

 • augstas darba izpildes komandas veidošana;
 • līderu identificēšana;
 • līderu attīstība;
 • augstākās vadības kļūdas;
 • samaksa par prasmēm;
 • indivīda –organizācijas saderība.

Pēc jaunās Apvienības prezentēšanas man radās vairākas diskutējami jautājumi:

 • Kādā veidā Latvijā ir jāorganizē sadarbība starp praktiskās un akadēmiskās OP pārstāvjiem?
 • Vai Latvijas organizāciju psihologi spēj nodrošināt personāla vadības praktiķiem uz pierādījumiem balstītu vadību?
 • Vai Latvijas organizāciju psihologiem ir jāiesaistās sociālajos/politiskajies procesos?

Un treškārt , ir vairākas relatīvi mazākas darbības/aktivitātes, kuras ir EAWOP dienas kārtībā.

 • Mazo grupu tikšanās (Small group meetings) – EAWOP atbalsta ar organizēšanu un finansēm mazo grupu (20-40 cilvēku) tikšanos par dažādiem jautājumiem. Piemēram, Santiago kongresa laikā Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji (šobrīd, Somija, Igaunija, Latvija) vienojās, ka būtu nepieciešams rudenī noorganizēt tikšanos Tallinā par OP attīstību šajā reģionā.
 • Post-doc/Early career summer school organizēšana.
 • EAWOP žurnāls.
 • Jauns – EAWOP un Sage žurnāls Organizational Psychology Review.
 • Nākamie kongresi (2011. gada kongress tiek plānots Mārstrihtā).

Ja jums rodas jautājumi, vēlme iegūt papildus informāciju vai interesantas idejas: janis.dzenis at lopb.lv

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.