Izveidota “Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija”

Jānis Dzenis @ 14. jūlijs, 2009

LKAAA ir organizācija, kas apvieno, vada un izglīto Latvijas Karjeras attīstības atbalsta sistēmai (LKAAS) piederīgas, radniecīgas un tās darbībā ieinteresētas individuālas un juridiskas personas.

Asociācijas darbības mērķi ir:

Ø veicināt vienotas, Latvijas valsts ekonomiskas stiprināšanai paredzētas LKAAS veidošanu;

Ø piedāvāt valsts un privātajām institūcijām sistēmiskus ekonomikas, izglītības, labklājības un citu nozaru karjeras attīstības interešu konverģences modeļus;

Ø apvienot LKAAS piederīgas un radniecīgas, savas un LKAAS darbības kvalitātes uzlabošanā ieinteresētas juridiskas un fiziskas personas;

Ø veicināt sadarbību ar Latvijas, Eiropas un citu valstu profesionāļiem un organizācijām labas Latvijas karjeras attīstības atbalsta politikas un prakses veidošanā;

Ø palīdzēt asociācijas biedriem to profesionālās kvalifikācijas uzlabošanā un karjeras konkurētspējas stiprināšanā;

Ø palīdzēt iedzīvotājiem un organizācijām to karjeras konkurētspējas uzlabošanā un stiprināšanā;

Ø veikt asociācijai ar likumu un citu normatīvo aktu spēku uzticētas valsts funkcijas;

Ø organizēt asociācijas mērÄ·u sasniegšanai paredzētas publiskas, zinātniskas, izglītojošas, konsultējošas un citas LR likumdošanā atļautas darbības.

LKAAA logo simboliski atspoguļo 21. gadsimta auglīgas karjeras filozofisko paradigmu, proti: cilvēka personības, sociālā un profesionālā kompetence (3 ziedlapiņas) nes augļus tikai tad, ja tiek sistēmiski apvienotas un vadītas ar karjeras kompetences (zieda vidus) palīdzību. Zieda kāts simbolizē saikni ar LKAAA, kura Latvijā attīsta gudras, ekonomiski efektīvas un veselīgas karjeras filozofijas integrāciju tautsaimniecībā. Asociācijas biedri ir gatavi ne tikai veicināt sadarbību ar Latvijas, Eiropas un citu valstu profesionāļiem un organizācijām labas Latvijas karjeras attīstības atbalsta politikas un prakses veidošanā, bet arī šajā sarežģītajā periodā palīdzēt iedzīvotājiem un organizācijām to karjeras konkurētspējas uzlabošanā un stiprināšanā.

Starp Asociācijas biedriem ir gan karjeras konsultanti, gan karjeras izglītotāji, gan augstskolu pasniedzēji, gan citi profesionāļi, kuriem rūp Latvijas nākotne un kuri ir gatavi ziedot savu laiku un enerģiju, lai kopīgi izstrādātu un realizētu veiksmīgāko LKAAS modeli, kas nākotnē nodrošinātu iespēju jebkuram Latvijas iedzīvotājam saņemt kvalitatīvus, tieši viņam nepieciešamos karjeras pakalpojumus no dzimšanas visa mūža garumā.

LKAAA valdes priekšsēdētāja Ligita Landzmane uzsver: „Karjera divdesmit pirmajā gadsimtā vairs nenozīmē tikai profesionālo orientāciju vai laba darba meklēšanu. Karjera – tas ir kas daudz, daudz vairāk. Divdesmit pirmā gadsimta karjera, uz kuru katram vajadzētu tiekties un kuras veidošanā varat lūgt palīdzību karjeras speciālistam ir – jēgpilna, mērÄ·tiecīgi dzīvota, harmoniska dzīve, kuras nozīmīga sastāvdaļa ir darbs.

 

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.