Par LOPB

Latvijas organizāciju psihologu biedrība apvieno nozares profesionāļus – cilvēkus, kas ir ieguvuši izglītību organizāciju psiholoģijā, kā arī ir pieredzējuši profesionāļi.

Ar ko nodarbojas organizāciju psihologs? Organizāciju psihologs, atšķirībā no citu jomu psihologiem, konsultē nevis indivīdus, bet organizācijas. Proti, organizāciju psihologa mērķis ir meklēt un atrast veidus, kā veidot nevainojamu sadarbību starp darbiniekiem un nodaļām organizācijā, kā rīkoties, nodrošināt vispiemērotāko kandidātu atlasi darbam organizācijā, sekmēt viņu kvalifikācijas paaugstināšanu, veidot optimālu darba vidi, kā arī nodarboties ar citiem, līdzīgiem jautājumiem. Organizāciju psihologa pienākums ir pārzināt jaunākās zinātnes atziņas organizāciju psiholoģijā un prast tās izmantot uzņēmumu un valsts iestāžu darbības uzlabošanai.

Latvijas organizāciju psihologu biedrība regulāri piedāvā saviem biedriem un citiem interesentiem seminārus un jaunumus nozarē.

LOPB ir dibināta 2000. gadā un šobrīd apvieno apmēram 80 biedrus. LOPB ir arī Latvijas psihologu apvienības (LPA) un European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) pilntiesīgs loceklis.

 

Biedrības rekvizīti:

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība
Reģ. Nr.: 40008049513
Konta numurs: LV59HABA0551002299504

LOPB statūti