Par psiholoģisko novērtēšanu Eiropā un pasaulē: konferenču iespaidi Sept 2011

Anita Āboltiņa @ 7. oktobris, 2011

Šā gada septembrī man bija iespēja apmeklēt 2 vērtīgas konferences saistībā ar psiholoģisko novērtēšanu: 11.Eiropas konferenci psiholoģiskajā  novērtēšanā, kas norisinājās Rīgā, un Zviedrijas vadošās psiholoģisko testu kompānijas ASSESSIO ikgadējo darba psiholoģijas konferenci Stokholmā, kas šogad bija veltīta līderības tēmai.

Dažas atziņas no abiem pasākumiem:

Rīgas konference bija kvalitātes apliecinājums pašmāju akadēmiskajam personālam. Pirmkārt, liels paldies konferences organizētājiem: LU mācībspēkiem, doktorantiem, studentiem un citiem palīgiem par uzņēmību, izrādot iniciativu organizēt Eiropas mēroga pasākumu, kā arī par tiešām lielisko, visās detaļās pārdomāto organizāciju. (Īpaša uzslava par konferences bukletu!)

Otrkārt, konference bija iespēja pārliecināties, ka Baltijas valstu psiholoģijas zinātne ir līdzvērtīgas kvalitātes kā citviet Eiropā – ar „līdzvērtīgas“  saprotot līdzības gan  veiksmēs, gan trūkumos.

Tomēr ir arī dažas kritiskas pārdomas:

  • Noklausoties dažu ārvalstu profesoru visnotaļ haotiskās uzstāšanās, nācās secināt, ka akadēmiskie nopelni ne vienmēr korelē ar prezentācijas kvalitāti. Patiesībā vienas no saprotamākajām prezentācijām bija studentiem, tai skaitā Latvijas studentiem; kur vismaz bija skaidra prezentācijas struktūra, un varēja izsekot pētījuma loģikai un galvenajiem secinājumiem.
  • Simptomātiska problēma daudzām prezentācijām bija nespēja parādīt pētījuma rezultātu praktisko pielietojumu. Šai ziņā organizāciju psiholoģija, iespējams, ir viena no praktiskākajām psiholoģijas nozarēm (lai arī man izdevās noklausīties vairākas veiksmīgas uzstāšanās no izglītības psiholoģijas lauciņa, tai skaitā vairāku LU studenšu darbus).

No organizāciju psiholoģijas prezentācijām man personīgi visvairāk patika kaimiņu igauņu prezentācijas no Tartu Universitātes, balstītas uz testu izstrādes kompānijas Tripod rīku pielietojumu – piem., kā intelekta testa rezultātos igauņu vadītāji atšķiras no zemāku amatu darbiniekiem. Un, protams, Deivs Bertrams no SHL Group ar vērienīgo globālo pētījumu (1 miljons respondentu!), kuru gan man neizdevās noklausīties, jo prezentācijai bija izvēlēts pagalam neveiksmīgs laiks – 1.septembris (pirmklasnieku vecāki sapratīs).

Rīgas konferences prezentāciju saturu var apskatīt šeit: http://www.ecpa11.lu.lv/files/Absrtact%20Book.pdf

 

Assessio konferencē Stokholmā bija lieliska iespēja noklausīties 2 prezentācijas no pasaules līmeņa runātāja Roberta Kaizera (Robert Kaiser, ASV, konsultāciju kompānija Kaplan DeVries), kurš ļoti atraktīvā veidā apkopoja dažādās pieejas līderībai un līdera spēju novērtēšanai, un piedāvāja savu, manuprāt ļoti loģisku līderības modeli, balstītu 2 dimensijās: lēmumu fokuss (stratēģisks vai operacionāls) un cilvēku vadība (direktīva vai atbalstoša). Vēl šī pieeja akcentē jau zināmo domu, ka labs līderis ir elastīgs līderis – tāds, kurš savu vadības stilu pielāgo situācijai. Sīkāk par Kaplan DeVries metodi: http://www.versatileleader.com

Interesanti, ka Zviedrijā un citās Ziemeļvalstīs ārkārtīgi populārs ir tāds rīks kā MBTI. Piem., nonākot Lielbritānijas lektores prezentācijā par MBTI, visi klausītāji, skaitā ap 60, acumirklī spēja izveidot pulciņus ap 4 burtu kombinācijām, kas atbilda viņu tipam.

Ir viena lieta, kas vienoja abu konferenču tēmas, un kā karogs plīvo pāri visai psiholoģiskajai novērtēšanai organizāciju kontekstā – un tās ir Big 5 skalas. Šis ir pamatu pamats, uz ko atsaucas un balstās teju ikviens runātājs. Lai arī eksistē diskusijas par paša modeļa pamatotību, šīs konferences bija apliecinājums, ka Big 5 ir jo dziļi iesakņojies organizāciju psiholoģijas novērtēšanas metodēs kā viena no pamatmetodēm, atpazīstamām visā pasaulē.

 

Anita Āboltiņa, LOPB valdes locekle

personāla atlases un novērtēšanas kompānijas ARIKO ReServ vecākā konsultante

 

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.