Veronika Leja - Darba likuma piemērošana personāla atlases procesos

Pēdējos gados pieaug ar darba tiesībām saistītie strīdi, attīstās mediācijas procesi un, protams, pieaug tiesas procesi. Lai jau sākotnēji veidotu juridiski korektas uzņēmuma un darbinieka attiecības, personāla atlases speciālistam ir jānodrošina gan atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa ievērošana, gan jāizprot darba līguma nianses.

Seminārā tiks aplūkots:

 

  • darba attiecību jautājumu profesionāla risināšana, balstoties uz darba likumu
  • uzņēmuma interešu aizstāvēšana
  • ilgstošu darbinieku un uzņēmuma savstarpējo juridisko attiecību veidošana 
  • atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa nodrošināšana
  • darba tiesisko attiecību nodibināšana (darba līguma forma un saturs, darba līguma grozīšana)
  • darba tiesisko attiecību izbeigšanas juridiskie aspekti.

 

Semināra vadītāja Veronika Leja ir tiesību zinātņu maģistre un šobrīd Latvijas Universitātē studē organizāciju psiholoģijas maģistrantūrā.

 

UZMANĪBU! Ir mainīts semināra norises datums. Tas norisināsies 30. aprīlī, nevis 29. aprīlī, kā iepriekš ziņots.

Norises vieta: Rīga, Swedbank centrālā ēka, Balasta dambis 1a
Norises laiks: 30.04.2014, 18:00 - 19:30
Brīvo vietu skaits: 14

Ieejas maksa:

LOPB biedriem: 0 EUR
Studentiem: 2.80 EUR
Pārējiem: 15 EUR

reģistrēties uz šo pasākumu